Contact

Mondzorgcentrum de
Olle Grieze

Vincent van Goghlaan 6b

9671 CK Winschoten

0597-415052

U bent hier

Home » Organisatie

Zorgaanvraag en visie


Tandheelkundige zorgvisie verpleeghuisbewoners;
Het team heeft als doelstelling het landelijk opgestelde protocol Mondzorg  voor verpleeghuispatiënten ten uitvoer te brengen. 
Daartoe bezoekt zij nieuw opgenomen bewoners in de drie genoemde verpleeghuizen zo spoedig mogelijk na opname voor een tandheelkundige onderzoek.

Voor iedere bewoner wordt de gebitssituatie en de mondgezondheid beoordeeld waarna er een individueel mondzorgplan opgesteld en een eventueel behandelvoorstel in overleg met bewoner (indien mogelijk), familie, arts (indien nodig) en verzorgenden  uitgevoerd. Tevens wordt er na intake of behandeling een controle termijn ingesteld op basis van de aanwezige mondzorg situatie.

De bewoners van de Psycho Geriatrie (PG) afdelingen worden in principe allen gescreend. De bewoners van de Somatiek afdelingen worden alleen bezocht voor een intake wanneer er sprake is van een long stay situatie en bewoner geen bezwaar heeft. Voor bewoners van de Psychogeriatrische afdelingen geldt dat zij op geleide van de richtlijn mondzorg krijgen die nodig is, tenzij de familie anders wenst. Dan kan op eigen risico van de familie tandheelkundige zorg gestaakt worden. De tandartsen gaan er vanuit dat de mensen die short stay zijn een eigen tandarts hebben. De tandartsen zijn er niet op uit om bestaande patiënt-tandarts relaties te ondermijnen. Iedereen kan dus zijn eigen tandarts blijven bezoeken en mag gebruik maken van de tandartsen in Old Wolde.

De short stay bewoner gaat theoretisch gezien meestal weer snel naar huis en hoeft derhalve niet gezien te worden voor een tandheelkundige intake. De short stay bewoner kan in principe zijn eigen tandheelkundige verzorging (laten)organiseren  en kiest zelf  waar hij tandheelkundige hulp zoekt.

 

Zorgaanvraag:
In Old Wolde, Vliethoven en het Vondelhuys functioneren de tandartsen vrijwel autonoom binnen de instelling. Er is een e-mailadres beschikbaar waarop artsen, verzorgenden en verpleegkundigen een verzoek tot tandartsbezoek voor een bewoner kunnen aanvragen.

De EPD’s (electronische patiënten dossiers) in Oldwolde en het Vondelhuys zijn direct toegankelijk voor het tandheelkundig team waardoor zij zich goed kunnen voorbereiden op een consult aanvraag en waar nodig specifieke gegevens kunnen verkrijgen die van belang zijn voor behandeling (bv bepaalde medicatie, handicappen, gedrag, persoonlijke gegevens etc.) . Het EPD van Vliethoven wordt door de directie daar niet toegankelijk gemaakt voor de tandartsen waardoor informatie inwinning wat moeizamer is.

Zorgvisie op termijn
In de afgelopen 10 jaren is uit eigen onderzoek gebleken dat de tandheelkundige status van bewoners verandert.
Hadden 1 op de 10 bewoners zo rond het begin van het vorige decennium  een eigen gebit,  zo hebben  momenteel 1 op de 3 a 4 bewoners  eigen tanden en kiezen, hetgeen aanzienlijk meer zorg vraagt.

Ook komen er steeds meer mensen met tandheelkundige implantaten, waarvoor specifieke expertise nodig is.
Daarnaast zien wij dat het steeds langer duurt voordat bewoners opgenomen worden in een verpleeghuis. 
Het team constateerde dat de opnameduur in de afgelopen jaren gemiddeld gezien per bewoner is verkort en dat de conditie van patiënten bij opname in het verpleeghuis in de afgelopen jaren achteruit gegaan is.

Dit is mede voortgevloeid uit een veranderd maatschappelijk beleid waarbij men streeft naar het zo lang mogelijk thuis verzorgen van zorgafhankelijke mensen. Met andere woorden : Er is meer tandheelkundige zorg nodig voor nieuw opgenomen verpleeghuisbewoners dan een aantal jaren geleden en de bewoners zijn gemiddeld gezien veelal in een slechtere conditie, waardoor tandheelkundig behandelen gemiddeld gezien ook lastiger is geworden dan een aantal jaren geleden. 

De mondzorg, met name voor bewoners met een eigen gebit is erg individueel en een goed mondzorgplan is daarbij essentieel. Idealiter zou ook in de thuiszorgsituatie aandacht moeten zijn voor goede mondzorg, echter de ervaring leert dat hier helaas weinig tot geen aandacht voor is.  Het team probeert om de maatschappij hiervan bewust te laten worden en kan helpen in individuele gevallen om collegae te ondersteunen bij huisbezoek dan wel zelf huisbezoek af te leggen. Een deel van de veelal grote achterstand is door een efficiënte mondzorg gerichte thuiszorg verpleegkundige te voorkomen.